Tuesday, November 29, 2016

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว


คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว


Posted: 29 Nov 2016 08:04 AM PST
คำศัพท์ภาษอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว บทความที่แล้วเรานำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ มาให้ได้จำและศึกษากัน  บทความนี้จะมาท่องจำกันเกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับครอบครัว ญาติพี่น้อง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวกันค่ะ(ไปดูกันเลยว่าญาติๆ ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่ายังไงบ้าง) Father     (ฟาเธอะ)    พ่อ/บิดา Parent   (แพเร็นท)   พ่อแม่ Mother (...)

No comments:

Post a Comment