Monday, December 5, 2016

เดือนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน


เดือนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน


Posted: 05 Dec 2016 12:40 AM PST
มาแล้วจ้า สำหรับคำศัพท์เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือนที่น้องๆกำลังคนหา มาพร้อมกับคำอ่าน เพื่อให้จำคำศัพท์ได้ง่ายๆ และคำแปล ความหมายของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน ทั้งเดือนที่เป็นภาษาอังกฤษ และ เดือนที่เป็นภาษาไทย เรียงตามลำดับตั้งแต่เดือนที่ 1 – 12 ที่ คำศัพท์ คำอ่าน (...)

No comments:

Post a Comment