Saturday, January 7, 2017

เลขนัยสำคัญ คืออะไร



เลขนัยสำคัญ คืออะไร


Posted: 29 Nov 2016 08:09 AM PST
วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง เลขนัยสำคัญ ซึ่งเป็นบทเรียนคณิตศาสตร์ที่จะเริ่มเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย ตอนมัธยมชั้นปีที่ 4 และสามารถนำไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญมากพอดูเลย ก่อนที่เราจะอธิบายรายละเอียดในส่วนอื่นนั้น ตอนนี้เรามาดูนิยามของเลขนัยสำคัญกันก่อนดีกว่า เลขนัยสำคัญ (significant figure) คือ จำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ ดังนั้นตัวเลขนัยสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอน (certainty) รวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอน (uncertainty) ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ด้วย จากนิยามอาจจะทำให้ดูงงไปบ้างแต่หากจะให้ว่ากันอย่างง่ายๆ (...)

No comments:

Post a Comment